ప్లీటెడ్ విండో స్క్రీన్

  • ప్లీటెడ్ విండో స్క్రీన్

    ప్లీటెడ్ విండో స్క్రీన్

    పరిచయం:PPT తైవాన్ నెట్, ఫైబర్‌గ్లాస్ కీటకాల స్క్రీన్ మరియు పాలిస్టర్ విండో స్క్రీన్ అన్నింటినీ మడతపెట్టిన కీటకాల స్క్రీన్‌గా మార్చడానికి కొంత దూరం వరకు మడవవచ్చు.